back
Scientific Commity:Prof. Aleksy Kwiliński, The London Academy of Science and Business, United Kingdom
Conf. Univ. dr. Andreea Muntean, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Prof. Ranka Mitrovic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Aleksandra Tosovic-Stefanovic, Faculty of Business, Economics and Entepreneurship, Belgarde, Serbia
Prof. Vladimir Ristanović, Faculty of Business, Economics and Entepreneurship, Belgrade, Serbia
Prof. Zorana Nikitović, Faculty of Business, Economics and Entepreneurship, Belgrade, Serbia
Dragan Ž. Đurđević, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, University of Zielona Góra, Poland
Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Poland
Prof. zw. dr hab. Bazyli Czyżewski, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Poland
dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Poland
dr hab. Sebastian Stępień, prof. PUSS, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Poland


Conference organizers:Conference Chair:       Katarzyna Orfin-Tomaszewska, PhD

Conference Secretary:       Victoria Vovk, PhD

Conference Treasurer:       Michał Bania, PhD

Other Members:
      Milda Burzała, PhD
      Joanna Strońska-Ziemann, PhD
      Marek Gałązka, PhD
      Jacek Żbikowski, PhD
      Piotr Sosnowski, MSc
      Maciej Gawrysiak, MSc
      Emilia Lewicka-Kalka, MSc
ORGANISERS:


--->