powrót
Komitet Naukowy:


Prof. Aleksy Kwiliński, The London Academy of Science and Business, United Kingdom
Conf. Univ. dr. Andreea Muntean, ”1 Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania
Prof. Ranka Mitrovic, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. Aleksandra Tosovic-Stefanovic, Faculty of Business, Economics and Entepreneurship, Belgarde, Serbia
Prof. Vladimir Ristanović, Faculty of Business, Economics and Entepreneurship, Belgrade, Serbia
Prof. Zorana Nikitović, Faculty of Business, Economics and Entepreneurship, Belgrade, Serbia
Dragan Ž. Đurđević, Megatrend University Belgrade, Serbia
Prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Polska
Prof. zw. dr hab. Bazyli Czyżewski, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Polska
dr hab. Jan Polcyn, prof. PUSS, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Polska
dr hab. Sebastian Stępień, prof. PUSS, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Polska


Komitet Organizacyjny:Przewodniczący:       dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska

Sekretarz:       dr Victoria Vovk

Skarbnik:       dr Michał Bania

Członkowie:
      dr Milda Burzała
      dr Joanna Strońska-Ziemann
      dr Marek Gałązka
      dr Jacek Żbikowski
      mgr inż. Piotr Sosnowski
      mgr Maciej Gawrysiak
      mgr Emilia Lewicka-Kalka
ORGANIZATORZY:


--->